A Heartfelt Tribute to
Madhurbhashi Pa. Pu. Acharya Bhagwant Shrimad Vijay Kalaprabh Surishwarji Maharaja

-By
Shree Jain Swetambar Murti Pujak Sangh – Gandhidham

-: Mangal Ashirvad :-

Kutch Vagad Samuday Ke Suvishal Gachachhadhi Pati Adhyatma Nishtha Pa.Pu.Aachary Bhagwant Shrimad Vijay Kalptaru Surishwarji Maharaja

-Lyrics
Muniraj Shree Kalpdarshi Vijayji

-Singer
Shailesh Badhel

-Special Thanks to
Shree Sambhav Rangat Group – Raipur

-Video Maker
Drashya Studio – Gandhidham
+919825489369

1919 views

Leave a Reply